Damlex Realty
Vind uw uitzonderlijke woning

GEAVANCEERD ZOEKEN

Vind uw uitzonderlijke woning
Locatie
Type
Woonoppervlakte
Aantal slaapkamers
Max prijs, €

JURIDISCHE KENNISGEVING EN PRIVACYBELEID

 

JURIDISCHE NORMATIEF WAAROP DEZE WEBSITE BERUST

DAMLEX COMPANY, S.L. (handelsmerk DAMLEX REALTY) heeft deze website Aangepast aan de eisen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europeanes Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG), bovendien de Wet 34/2002 van 11 juli Betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

 

EIGENDOM

In overeenstemming met artikelen 10 uit Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van informatiemaatschappij in elektronische handel, wordt de volgende vermeld:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Naam: DAMLEX COMPANY, S.L. (Eigenaars bloem)

Fiscaal identificatienummer (NIF): B63698005

Fiscale adressen: C/ PAU CLARIS, 139, 1-1B, 08009 BARCELONA, SPANJE

Emailadres: info@damlex-realty.com

Website: www.damlex-realty.com

 

U kunt op elke manier contact met ons opnemen.

Daarnaast stellen we onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) tot uw beschikking, die zal toezien op de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de nieuwe regelgeving. U kunt contact opnemen met de opname via het e-mailadres info@damlex-realty.com met de volgende gegevens: "Functionaris voor gegevensbescherming".

 

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Doel: Het doel van de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens die we van u vragen, is om u onze informatie toe te sturen en onze producten en diensten te promoten voor mogelijke contractering.

Legitimatie: Uitvoering van een gecontracteerde dienst, toestemming van de betrokken/ wettelijke vertegenwoordiger en relevant van een wettelijke bevoegdheid.

Ontvangers: Het is noodzakelijk dat we uw gegevens delen met derde bedrijven en/of dienstverleners want hun tussenkomst noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van onze activiteiten en projecten, of voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de contractuele verplichtingen die we met u aangaan, die zullen handelen met passende verwerking van uw gegevens.

Communicatie: Verzending van operationele en commerciële communicatie via verschillende middelen (telefoon, sms, e-mail, gewone post of andere gelijkwaardige middelen).

Rechten: Toegang, rectificatie en verwijdering, opeenvolgende andere rechten, zoals uitgelegd in dit document.

 

We behouden ons voor deze Privacyverklaring op elk moment om de aan te passen te wijzigen. We raden u aan deze regelmatig te controleren, en als u zich geregistreerd heeft en toegang heeft tot uw account of profiel, wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

 

1. CONTACTEN VANAF DE WEBSITE OF E-MAIL

Welke gegevens verzamelen wij via website?

We kunnen uw IP-adres, het besturingssysteem van de browser die u gebruikt, en zelfs de duur van uw bezoek, anoniem verwerken.

Als u het contactformulier moet inchecken, geef dan uw e-mailadres op. Wij geven u dan geen contactgegevens.

 

Met welk doel zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Antwoord geven op uw vragen, vragen of aankopen.
 • Het beheer van het gevraagde, het beantwoorden van uw verzoek of het verwerken van uw verzoek.
 • Elektronische informatie betreffende uw verzoek.
 • Commerciële of evenementeninformatie via elektronische middelen, mits uitdrukkelijke toestemming.
 • Analyses in onvermijdelijk op de website uitvoeren, met betrekking tot alle tien producten en diensten.
 • Onze commerciële strategie verbeteren.

 

Wat is de legitimiteit van verwerking voor uw medewerkers?

De toegestane en toestemming van de betrokkene: In gevallen waarin het opgaven van een formulier en het klikken op de verzendknop nodig is om een ​​verzoek in te dienen, het verkrijgen ervan aangenomen noodzakelijkerwijs dat u op de hoogte bent gesteld en officieel toestemming heeft gegeven voor de inhoud van de bijgevoegde clausule bij dat formulier de toegestane van het privacybeleid.

Bij het eerste formulier staat het symbool * voor verplichte gegevens. Als u deze velden niet invult of het synthetisch voor de aanvaarding van het privacybeleid niet aanvinkt, wordt het verzenden van de niet informatie toegestaan. Meest voorkomend heeft het de volgende formule: "□ Ik ben ouder dan 14 jaar en heb de privacyverklaring gelezen en ga akkoord."

 

2. NIEUWSBRIEFCONTACTEN

Welke gegevens verzamelen wij via de nieuwsbrief?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, verstrekt u ons een e-mailadres waarnaar wij u onze nieuwsbrief kunnen sturen.

We slaan uw e-mailadres alleen op in onze database en we zullen u periodiek e-mails sturen, totdat u om uitschrijving vraagt, of we stoppen met het verzenden van e-mails. Het ontvangen van deze nieuwsbrief heeft geen invloed op de levering van onze diensten.

Bij elke communicatie heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden.

 

Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Beheer de gevraagde service.
 • Informatie langs elektronische weg die betrekking heeft op uw verzoek.
 • Commerciële of evenementeninformatie via elektronische middelen, mits uitdrukkelijke toestemming.
 • Uitvoeren van analyses en verbeteringen bij het versturen van mailings, ter verbetering van onze commerciële strategie.

Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens?

 

Acceptatie en toestemming van de geïnteresseerde partij: In die gevallen waarin u zich abonneert, is het nodig om een ​​selectievakje te accepteren en op de knop Verzenden te klikken. Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat u op de hoogte bent gesteld en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Als u het acceptatievakje van het privacybeleid niet aanvinkt, is het verzenden van informatie niet toegestaan. Het heeft meestal de volgende formule:

“□ Ik ben ouder dan 14 jaar en ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.”

 

3. KLANTEN

Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Voor communicatie tussen beide partijen.
 • Informatie langs elektronische weg, die betrekking heeft op uw verzoek of noodzakelijk is om de toevertrouwde diensten uit te voeren.
 • Commerciële of evenementeninformatie via elektronische middelen, mits uitdrukkelijke toestemming.
 • Beheer van de administratieve, communicatie- en logistieke diensten uitgevoerd door de controller.
 • Facturatie en aangifte van tijdige belastingen.
 • Voer de bijbehorende transacties uit.
 • Controle- en herstelprocedures.

 

4. CONTACTEN OP SOCIALE NETWERKEN

Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Reageer op uw vragen, verzoeken of verzoeken.
 • Beheer de gevraagde dienst, beantwoord uw verzoek of verwerk uw verzoek.
 • Heeft betrekking op jou en een gemeenschap van volgers.

 

Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens?

Het aanvaarden van een contractuele relatie in de overeenkomstige sociale netwerkomgeving, en in overeenstemming met het privacybeleid:

Twitter:        http://twitter.com/privacy

LinkedIn:      http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Google:        https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

5. WERKZOEKERS

Voor welke doeleinden gaan wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • Organisatie van selectieprocessen voor het aannemen van medewerkers.
 • Benoemen voor sollicitatiegesprekken en beoordelen van uw kandidatuur.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij deze overdragen aan samenwerkende of verwante bedrijven, met als enig doel u te helpen bij het vinden van werk.

Als u het acceptatievakje van het privacybeleid aanvinkt, geeft u ons toestemming om uw sollicitatie over te dragen aan samenwerkende of verwante bedrijven, met als enig doel u te helpen bij het vinden van werk.

Op dezelfde manier informeren wij u dat wij één jaar na ontvangst van uw CV zullen overgaan tot de veilige vernietiging ervan.

 

Wat is de legitimiteit van de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis is uw ondubbelzinnige toestemming wanneer u ons uw CV stuurt.

 

ALGEMENE INFORMATIE PRIVACYBELEID

Het doel van dit "Privacybeleid" is om de Algemene Voorwaarden bekend te maken die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via het domein www.damlex-realty.com.

De Eigenaar van dit domein heeft deze website gepubliceerd om de toegang van potentiële bezoekers tot de voor hen interessante informatie te vergemakkelijken. De op de website weergegeven informatie wordt gratis ter beschikking gesteld van gebruikers die individueel en privé toegang hebben tot de website. De commercialisering van het toegangsrecht is uitdrukkelijk verboden.

Het kopiëren of reproduceren van alle of een deel van de informatie die is gepubliceerd via een elektronisch medium (webpagina's, databases of elektronische publicaties) waarmee de herdistributie van de op deze website gepubliceerde informatie naar meerdere gebruikers mogelijk is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is uitdrukkelijk verboden. .

 

Welke kanalen gebruiken wij om uw gegevens te verkrijgen?

De Eigenaar verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van de geïnteresseerde via de volgende kanalen:

 • E-mail
 • Formulieren/vragenlijsten (web-, elektronisch of papieren formaat)
 • Registratie voor diensten aangeboden door DAMLEX COMPANY, S.L. in hun ontwikkeling en exploitatie van webplatforms
 • Uitwisseling van visitekaartjes
 • Rechtstreeks van de geïnteresseerde partijen

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die de Eigenaar binnen zijn activiteit op verschillende manieren (webpagina, e-mail, elektronische formulieren of papieren formulieren en documenten) verzamelt, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Beheer en verwerk elk type informatieverzoek met betrekking tot de diensten die wij aanbieden.
 • Onze klanten en geïnteresseerden op de hoogte houden van onze dienstverlening, en van de onderwerpen die wij van professioneel belang achten.
 • Opstellen van contracten (dienstencontracten en arbeidsovereenkomsten)
 • Personeelsselectieprocessen voor een baan.

Nauwkeurigheid van informatie.

De Eigenaar stelt alles in het werk om de juistheid en actualiteit van de op zijn website gepubliceerde informatie te garanderen. De Eigenaar is echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen ervan.

 

Beveiliging van de informatie

De Eigenaar neemt alle passende maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van informatie. Dit omvat interne beoordelingen van onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, evenals fysieke en logische beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot de systemen waarop informatie is opgeslagen.

Al onze medewerkers hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend en zijn op de hoogte van het gegevensbeschermingsbeleid, en in het geval van derden die onder de verantwoordelijkheid van de Eigenaar toegang nodig hebben of kunnen hebben tot de bestanden met persoonsgegevens, zal deze dienst worden geregeld in overeenstemming met met de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.

 

Nemen wij persoonsgegevens van derden op?

Nee, in de regel verwerken wij alleen de gegevens die ons door de eigenaren zijn verstrekt. Als u ons gegevens van derden verstrekt, moet u deze personen eerst informeren en om hun toestemming vragen, anders ontslaat u ons van elke verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze vereiste.

 

En kleine gegevens?

Wij verwerken geen gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar. Daarom moet de gebruiker zich ervan onthouden deze te verstrekken als hij niet die leeftijd heeft, of, in voorkomend geval, gegevens te verstrekken van derden die de bovengenoemde leeftijd niet hebben. De Eigenaar is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid wegens niet-naleving van deze bepaling.

 

Zullen we elektronisch communiceren?

Ze worden alleen uitgevoerd om uw verzoek te beheren, als dit een van de contactmethoden is die u ons heeft verstrekt.

Als we commerciële communicatie uitvoeren, zal deze vooraf en uitdrukkelijk door u zijn geautoriseerd.

Wat kunt u doen als u geen commerciële communicatie wilt ontvangen?

In overeenstemming met de LSSSI kunt u zich afmelden voor een van de abonnementsdiensten en uw bezwaar kenbaar maken tegen het ontvangen van advertentie-informatie, door een e-mail te sturen vanaf het account waarvoor u zich wilt afmelden, met het woord "UNSUBSCRIBE" in het onderwerp, naar het volgende e-mailadres: info@damlex-realty.com

 

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens worden bewaard onder strikte veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan garanderen. Op dezelfde manier worden ze alleen overgedragen aan de entiteiten en voor de volgende doeleinden:

 • Entiteiten en leveranciers die diensten verlenen aan DAMLEX COMPANY, S.L. voor de correcte uitvoering van onze activiteiten en projecten. Deze entiteiten en leveranciers zijn naar behoren geaccrediteerd en ondertekenen het bijbehorende gegevensverwerkingscontract met ons in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Om voorbeelden te geven van de diensten die zij ons leveren en die de verwerking van uw persoonlijke gegevens namens DAMLEX COMPANY, S.L. kunnen we bij wijze van voorbeeld en niet ter beperking noemen: multidisciplinaire professionele diensten, juridisch advies, technologische en computerdiensten, berichtenuitwisseling en bezorging, onderhoud, beveiliging en bewaking, reclame en marketing of callcenter.

 • Aan andere vastgoedprofessionals die betrokken zijn bij een database-uitwisseling of MLS
 • Officiële organisaties en entiteiten die voldoen aan de huidige regelgeving en wetten.

 

Elke internationale gegevensoverdracht bij gebruik van Amerikaanse applicaties zal voldoen aan de Privacy Shield-overeenkomst, die garandeert dat Amerikaanse softwarebedrijven voldoen aan het Europese gegevensbeschermingsbeleid met betrekking tot privacy.

 

Welke rechten heeft u?

 • Om te weten of wij uw gegevens verwerken of niet.
 • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
 • Om rectificatie van uw gegevens te vragen als deze onjuist zijn.
 • Om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u de verleende toestemming intrekt.
 • Om in sommige gevallen de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren in overeenstemming met de huidige regelgeving.
 • Om uw gegevens over te dragen, die aan u worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt of machinaal leesbaar formaat. Indien u dat wenst, kunnen wij ze naar de nieuwe verantwoordelijke sturen die u voor ons aanwijst. Het is alleen geldig in bepaalde gevallen.
 • Om een ​​claim in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit of de bevoegde controleautoriteit, als u van mening bent dat wij u niet correct hebben geholpen.
 • Om uw toestemming voor een behandeling waarmee u heeft ingestemd, op elk gewenst moment in te trekken.

 

Als u gegevens wijzigt, laat het ons dan weten, zodat we deze up-to-date kunnen houden.

Wanneer u uw recht op verwijdering, verzet, beperking of intrekking van uw toestemming uitoefent, zal DAMLEX COMPANY, S.L. zal stoppen met het verwerken van uw gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen onder de verwijzing “GEGEVENSBESCHERMING” op de volgende adressen:

 

DAMLEX COMPANY, S.L. (DAMLEX REALTY-handelsmerk)

C/ PAU CLARIS, 139, 1-1B, 08009 BARCELONA, SPANJE

op het e-mailadres: info@damlex-realty.com

 

We hebben formulieren voor de uitoefening van uw rechten. Vraag het ons per e-mail of, als u dat liever heeft, kunt u de formulieren gebruiken die zijn opgesteld door het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming of door derden.

Houd er altijd rekening mee dat wanneer u een van de rechten uitoefent die wij u hebben uitgelegd, deze formulieren elektronisch moeten worden ondertekend of vergezeld moeten gaan van een fotokopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Als iemand u vertegenwoordigt, moet u een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bijvoegen, of deze met zijn elektronische handtekening laten ondertekenen.

De formulieren kunnen persoonlijk worden ingediend, per brief of per e-mail worden verzonden naar het hierboven vermelde adres van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij voor uw rechten hebben gezorgd, kunt u een claim indienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit via de website www.aepd.es.

 

Hoe lang duurt het voordat we reageren op de Uitoefening van Rechten?

Dit is afhankelijk van de wet, maar maximaal één maand vanaf uw verzoek, en twee maanden als de kwestie zeer complex is en wij u laten weten dat wij meer tijd nodig hebben.

 

Verwerken wij cookies?

De website kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) stuurt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor het correct functioneren en weergeven van de website. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in ieder geval van tijdelijke aard en houden geen verwerking van persoonlijke gegevens in, met als enig doel de latere verzending ervan efficiënter te maken, en kunnen worden gehandhaafd om de voorkeuren van de gebruiker te kennen. u informatie te sturen met betrekking tot de inhoud van uw interesse.

 

Deze website kan drie soorten cookies gebruiken:

 • Sessiecookies: cookies die worden gebruikt om gegevens op te slaan van de gebruiker die een webpagina bezoekt (besturingssysteem, browsertype, taal), om de navigatie te vergemakkelijken.
 • Technische cookies: Cookies waarmee u onder andere beveiligingselementen kunt gebruiken tijdens de navigatie, het verkeer en de datacommunicatie kunt controleren, de sessie kunt identificeren en toegang kunt krijgen tot delen met beperkte toegang.
 • Analytische cookies: cookies waarmee u het aantal bezochte pagina's, bezochte sessies, browsertijd, IP-adres en domeinen van waaruit ze worden geopend, kunt kennen.

De opgeslagen informatie wordt gebruikt om de bezoekfrequentie en voorkeuren te kennen met betrekking tot de inhoud van de bezochte pagina's, enz. Als u de installatie van cookies op uw computer niet wilt toestaan, moet u uw browser hiervoor configureren. Om uw browser te configureren om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren, of om een ​​melding op het scherm te ontvangen over de ontvangst van elke cookie en om op dat moment te beslissen of u deze al dan niet op uw harde schijf wilt plaatsen. Om dit te doen, raden wij u aan de helpsectie van uw browser te raadplegen, waar u kunt lezen hoe u de instellingen die u momenteel gebruikt, kunt wijzigen.

IP-adressen: de websiteservers kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een activiteitenbestand dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal paginavertoningen, het aantal bezoeken aan de webdiensten en de volgorde van de bezoeken te kennen. toegangspunt, enz.

De derde partijen waarmee een dienst wordt beheerd waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, zijn:

De Eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud en waarheidsgetrouwheid van de informatie en het privacybeleid met betrekking tot cookies van derden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze Website kan de Gebruiker deze opvragen via het contactformulier.

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalysetool van Google, Inc., met statutaire zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten. Met deze tool kan de Eigenaar de mate van betrokkenheid van de Gebruikers bij de Website kennen, met de mogelijkheid om verschillende rapporten te raadplegen die beschrijven hoe Gebruikers omgaan met de Website met als doel deze te verbeteren.

Google Analytics verzamelt anoniem informatie, dat wil zeggen dat het rapporteert over de trends van de website zonder de gebruikers ervan te identificeren. Google Analytics maakt gebruik van first-party cookies, dit zijn tekstbestanden die zich op de computer bevinden, om gebruikersinteracties op de website bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan zoals het tijdstip van het bezoek, of de Gebruiker de site al eerder heeft bezocht en welke site de Gebruiker heeft aanbevolen om deze Website in kwestie te bezoeken.

Browsers delen geen cookies van hetzelfde domein. Aan alle computers en apparaten die met internet zijn verbonden, wordt een uniek nummer toegewezen dat bekend staat als het Internet Protocol-adres of IP-adres. Omdat deze nummers doorgaans worden toegewezen op basis van land, worden IP-adressen vaak gebruikt om het land, de staat en de stad te identificeren van waaruit uw computer met internet is verbonden.

Google Analytics registreert het IP-adres van de Gebruikers die de Website bezoeken, zodat de Eigenaar kan weten vanaf welke punten op de planeet de site wordt bezocht. Deze methode wordt IP-geolocatie genoemd. Google Analytics geeft geen informatie over het daadwerkelijke IP-adres.

De servicevoorwaarden van Google Analytics verbieden het volgen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals naam, e-mailadres, factuurgegevens en andere bijbehorende gegevens) via Google Analytics of de koppeling van persoonlijke gegevens aan webanalysegegevens. De Eigenaar kan bepalen welke informatie Google kan gebruiken en beslissen of hij of zij wil dat Google deze gegevens gebruikt via de opties voor het delen van gegevens van Google Analytics.

De gegevens worden gebruikt om de producten en diensten van Google te verbeteren. Om Gebruikers meer opties te bieden met betrekking tot de manier waarop Google Analytics hun gegevens verzamelt, is de Google Analytics opt-out browser add-on gemaakt. Deze add-on vertelt de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js) dat informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Het verhindert echter niet dat informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten wordt verzonden. De Gebruiker kan de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren; de Gebruiker moet er echter rekening mee houden dat als hij dit doet, hij mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze Site kan gebruiken. Web. Door gebruik te maken van deze Website geeft de Gebruiker toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens door Google en de Eigenaar op de wijze en voor de hierboven aangegeven doeleinden. Voor meer informatie over deze tool en het privacybeleid van Google wordt Gebruikers aangeraden de volgende link te bezoeken: https://policies.google.com/?hl=nl

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u aan ons verbonden blijft.

Zodra u zich ontkoppelt, worden de voor elk doel verwerkte persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen, inclusief de periode waarin een rechter of rechtbank ze kan eisen in overeenstemming met de verjaringstermijn voor gerechtelijke acties.

De verwerkte gegevens worden bewaard zolang de bovengenoemde wettelijke termijnen niet verstrijken, als er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren, of als deze wettelijke termijn niet bestaat, totdat de belanghebbende om verwijdering verzoekt of de verleende toestemming intrekt.

We zullen alle informatie en communicatie met betrekking tot klanten of de levering van onze diensten bewaren, zolang de garanties of verantwoordelijkheden van onze producten of diensten duren, om mogelijke claims te behandelen.

 

GEBRUIKERS

Toegang tot en/of gebruik van dit portaal dat eigendom is van de Eigenaar, wordt toegeschreven aan de voorwaarde van GEBRUIKER, die op basis van genoemde toegang en/of gebruik de Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert die hier worden weergegeven. Voornoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, dwingend van toepassing zijn.

 

GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.damlex-realty.com biedt toegang tot een groot aantal informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna “de inhoud”) op internet die toebehoren aan de Eigenaar of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER mogelijk toegang heeft. De GEBRUIKER aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie.

Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die de Eigenaar via zijn portaal kan aanbieden en, bij wijze van voorbeeld maar niet als beperking, deze niet te gebruiken voor (i) illegale, illegale of in strijd zijnde activiteiten. en openbare orde; (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard verspreiden, waarin terrorisme wordt bepleit of de mensenrechten worden geschonden; (iii) schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de Eigenaar, zijn leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen op het netwerk introduceren of verspreiden die waarschijnlijk de bovengenoemde schade zullen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en, indien van toepassing, deze te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of kindertijd, de orde of de openbare veiligheid aantasten of die, naar hun mening, niet geschikt voor publicatie. In ieder geval is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers uiten via forums, chats of andere deelnametools.

 

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM 

De Eigenaar is, op zichzelf of als rechtverkrijgende, eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik ervan, enz.), eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van terbeschikkingstelling ervan, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van de Eigenaar.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Eigenaar te respecteren. U mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina's van de Eigenaar is geïnstalleerd.

 

IP-ADRESSEN

De websiteservers kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een naar behoren geregistreerd serveractiviteitsbestand dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal paginavertoningen, het aantal bezoeken aan de webdiensten en de volgorde van bezoeken te kennen. , het toegangspunt, enz.

 

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

De Eigenaar is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, bijvoorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

 

WIJZIGINGEN

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle wijzigingen aan te brengen die hij passend acht aan zijn portaal, en kan zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop deze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen. .

 

LINKS

In het geval dat www.damlex-realty.com links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent de Eigenaar geen enkele vorm van controle uit over genoemde sites en inhoud. In geen geval aanvaardt de Eigenaar enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van links die behoren tot een website van derden, noch garandeert hij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie daarin. in een van de genoemde links, hyperlinks of andere internetsites. Evenzo zal de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten impliceren.

 

RECHT VAN UITSLUITING

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of op verzoek van een derde de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

 

ALGEMEEN

De Eigenaar zal de niet-naleving van deze voorwaarden, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, vervolgen door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die daarmee volgens de wet overeenkomen.

 

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR

De Eigenaar kan de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal afhangen van de blootstelling ervan en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren worden gepubliceerd.

 

BEVEILIGING

De website maakt gebruik van algemeen aanvaarde informatiebeveiligingstechnieken uit de sector, zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, allemaal met als doel ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen. Om deze doeleinden te bereiken, aanvaardt de gebruiker/klant dat de aanbieder gegevens verkrijgt ten behoeve van de overeenkomstige authenticatie van toegangscontroles.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen de Eigenaar en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de overeenkomstige rechtbanken en tribunalen.

Datum van de laatste wijziging / update van deze juridische kennisgeving: 22/05/2018

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met DAMLEX COMPANY, S.L. in de e-mail info@damlex-realty.com

Request a virtual tour

REF: